ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/09/2017

 

 

 

            Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, κατά την άσκηση ΤΑΜΣ «Παρμενίων 2017», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτική Άμυνας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

            Στις 11:00 π.μ. θα υπάρξει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, με διακοπτόμενο ήχο διαφορετικής έντασης.

            Τις 11:05 π.μ. θα υπάρξει λήξη συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, με συνεχή ήχο σταθερής έντασης.

            Γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει αμιγώς δοκιμαστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας των πολιτών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 

 

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, στις 14.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

    

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 22ης/21-11-2016 και 18ης/28-8-2017 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 2ο: 12η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017   

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

 

Θέμα  3ο: 3η Τροποποίηση προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2017.    

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού

 

Θέμα  4ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Συντήρηση τμήματος οδού Τ.Κ. Πενταπλατάνου – ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 90.000 €»

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα  5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 

Θέμα  6ο: Έγκριση Υποβολή Πρότασης / Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της από 07/09/2017 (Α.Π.: 4425, Α/Α ΟΠΣ: 2314) Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 070.5a), για τη «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην Κεντρική Μακεδονία», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 

Θέμα  7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»

Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης

 

Θέμα  8o: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Σύσταση, Οργάνωση και Υποστήριξη στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  2014-2020

Εισηγητής: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης

 

Θέμα  9ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οργάνωση τμημάτων κατάρτισης εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων με το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Σερρών (ΚΔΒΜ2)

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης, Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών

 

Θέμα  10ο:   Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

 

Θέμα  11ο:    Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Άμεσες εργασίες άρσης κινδύνου πλημμύρας σε υδατορέματα της Π.Ε Σερρών»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

 

Θέμα 12ο: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ»

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

 

Θέμα  13oΈγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

 

Θέμα  14o:  Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

 

Θέμα  15oΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

 

ΘΕΜΑ 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Περαιτέρω έρευνα για παραβίαση της νομοθεσίας από τις τράπεζες σε βάρος δανειοληπτών


Σύλλογος Δανειοληπτών
& Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος
Δωδεκανήσου 10Β, 546 26 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310522126
Φιλελλήνων 13, 653 02 Καβάλα, Τ: 2510 836705, www.danioliptes.gr
Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα για την παραβίαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις τράπεζες. Μετά την έγγραφη καταγγελία του Συλλόγου Δανειοληπτών- Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας ,στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Η παραγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε η έρευνα η οποία ανατέθηκε στην ΙΑ’ Πταισματοδίκη. Ως πρώτος και μοναδικός  μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών- Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας Χαράλαμπος Περβανάς ο οποίος προσκόμισε  στοιχεία για συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά .
Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε αντεισαγγελέα Πρωτοδικών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η εισαγγελική λειτουργός επέστρεψε τη δικογραφία στην ΙΑ’ Πταισματοδίκη για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ζητώντας να ληφθούν καταθέσεις απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Με αφορμή τα παραπάνω ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος  Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:
«Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και βρίσκεται σε εγρήγορση έτσι ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλει, ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε αυθαιρεσία των τραπεζών αναφερθεί από δανειολήπτες – μέλη του συλλόγου».

Απαραίτητη η δημιουργία πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών στα σχολεία

29/9/2017

Δελτίο τύπου

 

Τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών στα σχολεία προς τους μαθητές ζητά η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν μόνο τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές. Αντιθέτως, περιπτώσεις όπως η χορήγηση φαρμάκου σε ειδικού τύπου ασθένειες (π.χ. διαβήτης, επιληψία, αλλεργικό σοκ), δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά οφείλουν οι γονείς να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.  Σε περιπτώσεις, όμως, όπως το αλλεργικό σοκ, το υπογλυκαιμικό επεισόδιο ή η επιληπτική κρίση, κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η δε παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή απαιτεί την τήρηση γραφειοκρατικής διαδικασίας και έγκριση από το Υπουργείο, αφορά δε – τυπικά τουλάχιστον – μόνο τους συγκεκριμένους μαθητές που την έχουν αιτηθεί και όχι το σύνολο των μαθητών του σχολείου.

Η βουλευτής επαναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις που είχε καταθέσει ήδη από το 2014 για τη δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου που μπορεί να προβλέπει:

α) την υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (τουλάχιστον ενός σε κάθε σχολική μονάδα) σε θέματα παροχής στοιχειωδών πρώτων βοηθειών για συνήθη περιστατικά αλλά και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως είναι το αλλεργικό – αναφυλακτικό σοκ, η υπογλυκαιμία κ.α., ίσως και με την παροχή κάποιου μισθολογικού ή βαθμολογικού κινήτρου, καθώς και νομικής κάλυψης, λόγω και της αυξημένης ευθύνης,

β) τη διασύνδεση σχολείων ανά περιοχή με συγκεκριμένο νοσοκομείο ή μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. ώστε να υπάρχει ορισμένο σημείο επαφής για τη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης που απειλεί την υγεία των μαθητών,

γ) τον καθορισμό ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισμού και φαρμάκων που πρέπει να διαθέτει κάθε σχολείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ειδικών φαρμάκων για παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένη πάθηση η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο, με ευθύνη των Διευθυντών και των γονέων των συγκεκριμένων παιδιών και

δ) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των παιδιών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και β) τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Παροχή πρώτων βοηθειών εντός των σχολείων

Για ακόμη μία σχολική χρονιά, το ζήτημα της ετοιμότητας των σχολείων να παρέχουν πρώτες βοήθειες στους μαθητές, είτε σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας πάθησης, είτε σε περίπτωση αιφνίδιου επεισοδίου, παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με την Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση  και τη σχετική εγκύκλιο Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ του Τμήματος Μαθητικών Θεμάτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Φαρμακευτική Αγωγή Μαθητών εντός Σχολικού Ωραρίου», που παραμένει σε ισχύ, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν μόνο τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές.

Αντιθέτως, περιπτώσεις όπως η χορήγηση φαρμάκου σε ειδικού τύπου ασθένειες, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, η επιληψία ή το αλλεργικό σοκ, δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά οφείλουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.  Σε περιπτώσεις, όμως, όπως το αλλεργικό σοκ, το υπογλυκαιμικό επεισόδιο ή η επιληπτική κρίση, κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η δε παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή απαιτεί την τήρηση γραφειοκρατικής διαδικασίας και έγκριση από το Υπουργείο, αφορά δε – τυπικά τουλάχιστον – μόνο τους συγκεκριμένους μαθητές που την έχουν αιτηθεί και όχι το σύνολο των μαθητών της Μονάδας (εγκύκλιος υπ’ αρ.  87755 /Δ3-25.5.2017 για το σχολικό έτος 2017-2018).

Πράγματι, είναι θετικό ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει όλα τα αιτήματα για Σχολικούς Νοσηλευτές. Πάλι, όμως, αρκετά σχολεία παραμένουν χωρίς ουσιαστικά καμία κάλυψη σε θέματα πρώτων βοηθειών επειδή κανένα παιδί δεν παρουσιάζει κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.

Όπως είχα τονίσει σε ερώτηση που είχα καταθέσει ήδη από το 2014 και επαναφέρω ως πρόταση, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών εντός του σχολικού χώρου που μπορεί να προβλέπει:

α) την υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (τουλάχιστον ενός σε κάθε σχολική μονάδα) σε θέματα παροχής στοιχειωδών πρώτων βοηθειών για συνήθη περιστατικά (π.χ. τραυματισμός, πνιγμός, λιποθυμία κ.α.) αλλά και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως είναι το αλλεργικό – αναφυλακτικό σοκ, η υπογλυκαιμία για διαβητικούς μαθητές, οι κρίσεις επιληψίας κ.α., ίσως και με την παροχή κάποιου μισθολογικού ή βαθμολογικού κινήτρου, καθώς και νομικής κάλυψης, λόγω και της αυξημένης ευθύνης,

β) τη διασύνδεση σχολείων ανά περιοχή με συγκεκριμένο νοσοκομείο ή μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. ώστε να υπάρχει ορισμένο σημείο επαφής για τη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης που απειλεί την υγεία των μαθητών,

γ) τον καθορισμό ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισμού και φαρμάκων που πρέπει να διαθέτει κάθε σχολείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ειδικών φαρμάκων για παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένη πάθηση η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο, με ευθύνη των Διευθυντών και των γονέων των συγκεκριμένων παιδιών και

δ) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των παιδιών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

Προτίθεστε να προχωρήσετε στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών εντός του σχολικού χώρου, σύμφωνα και με τις ανωτέρω προτάσεις;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

 

Κάλεσμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Καπνοπωλών Μακεδονίας

Το μονοπάτι της τρίτης ηλικίας …..σκέψεις

Φυσικά δεν περιμένουμε την 1η Οκτωβρίου , για να αποδείξουμε εμείς οι νεότεροι  πως ο σεβασμός σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας αποτελεί τον δείκτη της πολιτιστικής στάθμης της κοινωνίας .

Ο σεβασμός μας προς τους απόμαχους της ζωής, που με τη δημιουργικότητα , τις αξίες τους  , την εργατικότητα  και τα πιστεύω τους έδωσαν σε εμάς το δικαίωμα του ΕΥ ΖΗΝ  πρέπει να είναι διαρκείς .

Πραγματικά λοιπόν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αξίζουν την αγάπη μας την εμπιστοσύνη μας και τον σεβασμό μας . Η στήριξή μας προς αυτούς πρέπει να είναι σταθερή, ειλικρινής και ουσιαστική, όχι από διάθεση φιλανθρωπίας, συγκαταβατικής συμπόνιας και οίκτου, αλλά από βαθιά πίστη ότι τα γηρατειά δεν είναι πρωταρχικά βιολογικό αλλά ψυχολογικό φαινόμενο.

Η επιστήμη με τα τεράστια βήματα που έχει κάνει και με τις σημερινές συνθήκες Ζωής επιτρέπουν στους ηλικιωμένους μια πιο ενεργητική παρέμβαση και πιο μεγάλη παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα . Μπορούμε όλοι μαζί να απαλλάξουμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας από το φάσμα της μοναξιάς και της απόρριψης. Να απλώσουμε τα χέρια μας και να τραβήξουμε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μας  ,να τους δείξουμε την αγάπη μας , όπως μας αγάπησαν αυτοί όταν ήταν στην ηλικία μας και εμείς κάναμε τα πρώτα βήματα στην Ζωή μας .

 Δεν μπορεί να έχει μέλλον ένας λαός αν δεν σέβεται την σοφία και τις άξιες  που κουβαλούν οι γερόντισσες και οι γέροντες  του .

 

Ίννου Στέλλα

Υπ. Γυναικείων Θεμάτων Β Περιφερείας Ν.Δ.(Ν.Ο.Δ.Ε) 

Τοπική Σύμβουλος Ωραιοκάστρου

 

 

Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

είμαστε μία εκ των 1.900 οικογενειών μικρομετόχων του ΟΑΣΘ που, σε αντίθεση των όσων λέγατε, δεν πληρωθήκαμε κανένα μέρισμα εντός του 2017, διότι πολύ απλά ποτέ ως μέτοχοι δεν πληρωνόμασταν πριν από τους εργαζόμενους.

Με την ψήφιση και την εφαρμογή του νομοσχεδίου σας, κρατικοποιήσατε τον ΟΑΣΘ και τοποθετείτε χρονικά την οποιαδήποτε αποζημίωσή μας στο άγνωστο μέλλον. 1900 οικογένειες έμειναν από την μία στιγμή στην άλλη οικονομικά μετέωρες, χωρίς την δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης και με τεράστια προβλήματα του οικογενειακού τους προγραμματισμού λίγο πριν την έναρξη της σχολικής/πανεπιστημιακής περιόδου.

Κ. Υπουργέ,

όλη μας την ζωή την περάσαμε πίσω από το τιμόνι. Πέντε παιδιά ορφανά από πατέρα, να προσπαθούμε τα τρία μικρότερα αγόρια μαζί με τη μακαρίτισσα τη μάνα μας, να στήσουμε μία δική μας δουλειά.

 Οικονομία στην οικονομία με τεράστιες θυσίες, στερήσεις και σε εποχές που άλλοι πουλούσαν χωράφια για να πάρουν σπίτια και μαγαζιά, εμείς αγοράζαμε ποσοστό-ποσοστό την συμμετοχή μας:

-Στην αρχή το 1957 με την αγορά μισού λεωφορείου-χρώματος πρασίνου του 39 ΚΤΕΛ Ν. Θεσ/νίκης από την «ομάδα Λαγκαδά», το οποίο λόγω της καταγωγής μας δρομολογήθηκε και ενίσχυσε συγκοινωνιακά την γραμμή Ωραιοκάστρου – Θεσ/νίκης.

-Την επόμενη χρονιά παράλληλα με την δημιουργία του 8 ΚΤΕΛ Αττικής, δημιουργήθηκε το 54 ΚΤΕΛ Ν. Θεσ/νίκης όπου και ενταχθήκαμε, αλλάζοντας το χρώμα του λεωφορείου σε κίτρινο – μπλέ και αυξάνοντας με μετατροπές στο αμάξωμα τις θέσεις καθημένων από 23 σε 32, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των προαστίων της Θεσσαλονίκης.

-Το 1963 υποχρεωθήκαμε να αντικαταστήσουμε τα παλιά λεωφορεία με καινούργια, χρώματος γκρι, ίδιο με αυτό των λεωφορείων του 8 ΚΤΕΛ Αττικής.

-Το 1967 η Χούντα πήρε τα αποθεματικά των μετόχων των ΚΤΕΛ και επέτρεπε μόνον την πληρωμή των εργαζομένων και των εξόδων κίνησης!!!

-Το 1980 ενσωματωθήκαμε στον ΟΑΣΘ και υποχρεωθήκαμε να πληρώσουμε στον ΟΑΣΘ 800.000 δραχμές για το λεωφορείο (1 λεωφορείο = 1 ακέραια μετοχή ΟΑΣΘ), χωρίς συμμετοχή στον συνεταιρισμό Ηρακλή.

 Σήμερα όλη μας η περιουσία βρίσκεται στον αέρα όπως στην περίοδο της δικτατορίας, μόνο που τότε ήμασταν μέτοχοι χωρίς εισόδημα ενώ σήμερα δεν είμαστε ούτε καν μέτοχοι.

 Όσον αφορά τα περιβόητα κέρδη των μετόχων με τις «τρελές αποδόσεις» από 110 έως 755%, εγώ σας αντιπαραθέτω τα έσοδα από την μετοχή ενός εκ των δύο κληρονόμων μου:

-Το ετήσιο επιχειρηματικό κέρδος από το ποσοστό 20% μιας ακέραιης μετοχής παραμένει τα τελευταία 10 χρόνια σταθερό και το 2016 ήταν 8.225 Ευρώ, μείον 1.241 Ευρώ το αναλογούν ποσό για κεφάλαιο & αποθεματικά ΟΑΣΘ, μείον 2.004 Ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές, μείον 1.810 Ευρώ ο φόρος και μείον η προκαταβολή φόρου.

Στην ουσία, ότι μέρισμα εισέπραττε μήνα με το μήνα κάθε χρόνο ο μέτοχος από το ταμείο του ΟΑΣΘ, τα επέστρεφε κατά το ήμισυ μέσω της πληρωμής των φόρων και των ασφαλιστικών του εισφορών στο κράτος.

 

Κ.Υπουργέ,

 

όλα αυτά ασφαλώς και τα γνωρίζατε, όπως και γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες ελέγχου των υπουργείων έκαναν και κάνουν σωστά την δουλειά τους. Αν παρ’ όλα αυτά έχουν προκύψει οποιαδήποτε νέα στοιχεία που αφορούν την προηγούμενη Διοίκηση ή μετόχους του ΟΑΣΘ ή την ορθότητα των ελέγχων από την πλευρά του δημοσίου, θα σας παρακαλούσα να τα στείλετε στον εισαγγελέα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να μην σπιλώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυραίων μετόχων.

 

Διότι η μέχρι πρότινος διοίκησή μας, μας διαβεβαίωνε στις γενικές συνελεύσεις ότι:

‘Ολα βαίνουν καλώς, οι έλεγχοι του δημοσίου δεν δείχνουν τίποτα το παράνομο και όλα τα προβλήματα κατά κύριο λόγο οφείλονταν στην μη έγκαιρη τήρηση των συμφωνηθέντων (Κ.Υ.Α.) από τα υπουργεία, προπάντων δε τελευταία από την δική σας προσπάθεια »οικονομικού στραγγαλισμού» του ΟΑΣΘ, αφού εκτός των άλλων, ούτε καν η διαφορά από την αύξηση του Φ.Π.Α. δεν πληρώθηκε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι λογικό να μην μπορεί να λειτουργήσει ο Οργανισμός και να ταλαιπωρείται άδικα ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Γιατί αν η τιμή του εισιτηρίου καθορίζεται για κοινωνικούς λόγους από την κυβέρνηση και όχι από την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι συμβάσεις και να αποδίδεται η βάσει συμβάσεων επιδότηση στον φορέα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκές, αεροπορικές ή λεωφορειακές κ.α. γραμμές.

 

Καλό είναι να πληρώνει κανείς για τη διαδρομή των 40 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας 1,10  Ευρώ ή ένας συνταξιούχος να πηγαίνει από τα Κουφάλια  στο IKEA (60 χλμ.) με εισιτήριο 0,60 Ευρώ,  αλλά κάποιος ή όλοι μας θα πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε αυτό  να μπορεί οικονομικά να είναι λειτουργικό, ταυτόχρονα δε να συμφέρει και τις δύο πλευρές, δημόσιο και ιδιώτη.

 

Κ. Υπουργέ,

 

μακάρι να διαψευσθώ – προσωπικά δεν γνωρίζω αν θα ζω μέχρι τότε – αλλά πολύ φοβάμαι ότι άλλοι είναι οι λόγοι της κατάργησης εκ μέρους σας της ισχύουσας μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 σύμβασης και της κρατικοποίησης της περιουσίας μας.

Θα μπορούσατε κάλλιστα να προετοιμάσετε το έδαφος ούτως ώστε τον Δεκέμβριο του 2019 να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να ελέγξετε τον ΟΑΣΘ και να στείλετε στη δικαιοσύνη όσους βάσει στοιχείων ενήργησαν παράνομα.

Εσείς όμως προτιμήσατε να πετάξετε στον δρόμο 1.900 οικογένειες, στην πλειοψηφία τους μικροεισοδηματίες και συνταξιούχοι, μα πάνω απ’ όλα νομοταγείς φορολογούμενοι.

Μήπως σχεδιάζετε την μεταπώληση του νέου ΟΑΣΘ, απαλλαγμένο από τους 1.900 μικρομετόχους, με νέα λεωφορεία -πληρωμένα από τα παλιά αποθεματικά, με μειωμένο το κόστος μισθοδοσίας και με ανοικτό  το ενδεχόμενο αύξησης του εισιτηρίου, μιας και ο ΟΑΣΘ – όπως λέει και η τελευταία διαφήμιση της νέας διοίκησης –  έχει το πιο φθηνό εισιτήριο σε όλη την Ελλάδα, λες και αυτό δεν ίσχυε εδώ και χρόνια.

 

Κ. Υπουργέ,

 

Ήμουν λίγο καυστικός με τα λόγια μου αλλά με πνίγει το δίκιο όταν βλέπω, ότι όλος αυτός ο τίμιος  και γεμάτος στερήσεις αγώνας της οικογενείας μου αλλά και των άλλων 1.900 οικογενειών, από την μία στιγμή στην άλλη γίνεται αέρας και το έργο μας συκοφαντείται, φθάνει πια!!!

 

Εκ μέρους όλων μας απαιτώ σεβασμό και άμεση αποκατάσταση της αδικίας είς βάρος της οικογενειακής μας περιουσίας.

 

 

 

Μετά τιμής

 

Παύλος Πολυχρονίδης, π.Μέτοχος

Μικροσυνταξιούχος οδηγός (όχι του ΟΑΣΘ)