ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων σύμφωνα με εκτιμήσεις ποσοστό κοντά στο 80%, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος, σε κλειστούς χώρους.

Με τον N. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 3/8/2010 η πολιτεία προσπάθησε με μια σειρά μέτρων και ελέγχων να απαγορεύσει το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους αλλά έμεινε στην προσπάθεια.

καπνισμα 1

Εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας εάν εδώ στον Δήμο μας, γίνονται έλεγχοι εκ μέρος των αρμοδίων και κυρίως ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, με στοιχεία φυσικά και όχι αοριστολογίες αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά ούτε και το βλέπουμε. Καθημερινά βγαίνουμε, πρωί βραδύ, το τσιγάρο πάει και έρχεται σχεδόν σ’ όλους τους χώρους.

Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι το τι φταίει και δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος.

Εγώ βασικά θεωρώ, πρώτον ότι όλα ξεκινούν από το έλλειμμα παιδείας και καλλιέργειας της γνώσης και του σεβασμού στον συμπολίτη μας, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Πρόβλημα που ξεκινάει από την απαξίωση του θεσμού της οικογένειας και την υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Δεύτερον, την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών παντού, σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής. Τρίτον στον φόβο, την εξάρτηση στην ρουσφετολογία, και τέταρτον και το πιο κυριότερο, οφείλεται στην απάθεια του καθενός μας, απέναντι στη στηλίτευση προβατικών συμπεριφορών.

Για όσους έχουν βρεθεί ποτέ σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή ακόμη και στις γειτονικές χώρες όπως τα Σκόπια ή στην Βουλγαρία ή στην Κωνσταντινούπολη, σ αυτές τις χώρες των «Υποβαθμισμένων και άξεστων» (υποτίθεται) για μας γειτόνων μας, μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι εννοώ.

καπνισμα 2

Γιατί καλά είναι να λέμε ότι υπάρχουν αρμόδιοι εφαρμογής των νόμων που ψηφίζονται. Αλλά η ουσία είναι, εάν οι ελέγχοντες κάνουν τη δουλειά τους για την οποία προσελήφθησαν και αμείβονται. Αν έχουν καταλάβει ότι για την εφαρμογή του νόμου αυτοί είναι υπόλογοι, ή οι επικεφαλής αυτών.

Αν έχουν καταλάβει ότι σαν υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου κλείνουν τα μάτια τους, ίσως γιατί φοβούνται ή αποφεύγουν κατόπιν εντολής άνωθεν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος.

Στο δήμο του Ωραιοκάστρου σχεδόν στην πλειονότητα των καταστημάτων γίνεται χαμός. Οι υπεύθυνοι μάλλον πρέπει να είναι άσχετοι ή ζουν σε άλλο τόπο ώστε να μην αντιδρούν σ αυτό το αίσχος, να μην εφαρμόζουν τον νόμο.

Στο Δήμο Ωραιοκάστρου με την Αριθ. Απόφ.: 368 / 31/12/2012 ορίσθηκαν οι αντιδήμαρχοι με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 01/01/2013 έως 31/8/2014. Με την ως άνω απόφαση στον  Αντιδήμαρχο, κ. Ματσουκατίδη Θεόδωρο του Αντωνίου μεταβιβάσθηκαν μεταξύ άλλων και οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

– Αποκλειστικά υπεύθυνος σε όλα τα θέματα διεύθυνσης, λειτουργίας και εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία έχει αναθέσει σε αυτήν.  – Ο έλεγχος όλων των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων κ.λ.π. από τη μη σύννομη κατάληψη αυτών με τραπεζοκαθίσματα, οικοδομικά υλικά καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο , με σκοπό την άμεση βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών διοικητικών ποινών.   – Η θεώρηση των υποχρεωτικά τηρούμενων βιβλίων των καταστημάτων επιχειρήσεων σχετικά με τον Νόμο περί απαγόρευσης του καπνίσματος κλπ )

καπνισμα 3

Κύριε Αντιδήμαρχε, γνωρίζεις ότι το κάπνισμα σε όλους τους χώρους και καταστήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου δίνει και παίρνει; Γνωρίζεις ότι όλοι σχεδόν ανεξαιρέτως οι χώροι, είναι τσιγαροκαπνισμένοι, αφού οι καταστηματάρχες στην πλειοψηφία όχι μόνον επιτρέπουν το κάπνισμα, αλλά προτρέπουν και τους καπνίζοντες, ενώ τους εφοδιάζουν και με τασάκια στα τραπέζια τους .

Γνωρίζεις ότι οι Ενέργειες που κάνουν είναι να μην σέβονται αυτούς που κάθονται δίπλα τους και που δεν καπνίζουν.  Όσο για  το Νόμο, τον γράφουν  στα παλαιά των υποδημάτων τους, όπως και την Δημοτική Αστυνομία.

Ενδεικτικά αναφέρω αποσπάσματα του  νόμου: ΘΕΜΑ: Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010).

 1. α)  Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου 3868/2010  καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, στην περιοχή της ευθύνης τους κλπ. 

 β) Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας …..…………………κλπ

3. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.
4. α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους Αρχή. 

 β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκειται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβολής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

  Άρθρο 3 Επιβολή προστίμων

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

 kapnisma 4

Και ερωτώ σαν ένας απλός δημότης του Δήμου Ωραιοκάστρου.  Εγώ που δεν έχω που να αφήσω τα παιδιά μου κατά την έξοδο μου το Σαββατόβραδο ή την Κυριακή. Εγώ που θέλω να απολαύσω το καφέ μου, να φάω το γλυκό μου, το φαγητό μου στην ταβέρνα, γιατί θα πρέπει με την οικογένεια και τους φίλους μου, να υποστούμε το μαρτύριο του καπνού, να ανέχομαι αυτήν την παρανομία, γιατί πρέπει εγώ και ο κάθε πολίτης με την αδιαφορία αυτή των υπευθύνων, να εξοστρακίζομαι από τους δημόσιους χορούς.

Ο νόμος παλαιά δεν μας προστάτευε, αλλά και τώρα που εννοείται ότι ψηφίστηκε για να μας προστατεύει, Τι κάνουν οι αρμόδιοι;

Μήπως ο κ. Εισαγγελέας, επιβάλλεται να ασκήσει αυτοβούλως ποινική δίωξη σε κάποιους για παράβαση καθήκοντος κύριε Αντιδήμαρχε Ωραιοκάστρου;

Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή οι νόμοι σε όλο το δήμο, να εφαρμόζονται και εάν δεν γίνεται αυτό, εδώ υπάρχει τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να παρέμβει η δικαστική εξουσία και να ασκήσει τα δέοντα κατά παντός υπευθύνου, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει νομίζω εκτός ελέγχου. Δεν συμφωνείτε;

Μήπως είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε στην τήρηση στοιχειωδών κανόνων για την συμμόρφωση στον αντικαπνιστικό νόμο, με τον δικό μας τηλεφώνημα;

τηλεφωνο

Μήπως ήρθε πλέον ο καιρός να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι καθαρά θέμα υγείας και όχι «ρουφιανιάς» το τηλεφώνημα;

Μήπως όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι θέμα «υπευθυνότητας» για την υγειά των παιδιών μας και το μέλλον τους, το ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο μας;

Το υπουργείο Υγείας προτρέπει όποιον ενοχληθεί από καπνιστές, οι οποίοι παραβιάζουν τη νέα αντικαπνιστική νομοθεσία, να προβεί σε καταγγελία στον παρακάτω τετραψήφιο αριθμό

Για καταγγελίες καλέστε: 1142 

Ώρες λειτουργίας: 7:00 πρωί – 12:00 μεσάνυχτα / Fax: 2106854289 (όλο το 24ωρο) / E-mail: keelpno1142@gmail.comΟι καταγγελίες μπορούν να είναι επώνυμες ή ανώνυμες….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: